Nová tůň pro kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé se vyplatila

Aktualizováno 23. května 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Tůň, která byla vloni vybudována kvůli rozmnožování kriticky ohrožených ropuch krátkonohých v areálu pískovny Provodín na Českolipsku, má své první obyvatele. Po jarních deštích bylo v tůni nalezeno více než 20 snůšek a rozmnožování ropuch ještě dále pokračovalo. Nyní je tůň plná malých pulců, uvedla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

„Právě v areálu pískovny Provodín najdeme jednu z posledních populací ropuchy krátkonohé u nás. K rozmnožování tu využívala tůně, které vznikaly při pojezdech těžkou technikou při těžbě v pískovně. Jelikož se v této části již netěží, koleje nevznikají a ropucha se nemá kde rozmnožovat. Byla zde proto vybudována tůň, která je vyložená folií a měla by nahradit přirozeně vznikající kaluže,“ vysvětluje Lenka Jeřábková z AOPK.

Ropucha krátkonohá dříve žila na 15 % našeho území, nyní obývá pouhou pětinu původní plochy. Na vině jsou velká neprostupná pole a zarůstání pískoven či otevřených ploch v bývalých vojenských újezdech. Ropucha se u nás vyskytuje už jen na jednotlivých izolovaných lokalitách a jednotlivé populace mezi sebou nekomunikují. Vyplývá to z aktuálních dat AOPK. Ta jsou součástí každoročního monitoringu a mapování, kterým se zjišťuje stav naší přírody].

Vybudování tůně bylo prvním opatřením, které by mělo ropuchám krátkonohým v pískovně Provodín pomoci. S firmou Provodínské písky, a.s. je vyjednala vloni Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s muzeem v České Lípě.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině