Nová studie uvádí, jak se dá udržovat čistá voda v Máchově jezeře

Aktualizováno 19. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

mach

Tým odborníků navrhl řadu opatření, jak zajistit bezproblémové koupání na Máchově jezeře. Bude to ale práce na několik let, napsal Liberecký deník.

Voda v Máchově jezeře je vhodná ke koupání. Biolog a limnolog Jindřich Duras, který se svým týmem odborníků pro Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero zpracoval zprávu na zlepšení kvality vody v jezeře, ale dodává, že voda stále není příliš atraktivní pro rekreaci.

Výstupy a doporučení roční analýzy představil ve čtvrtek na veřejném jednání zastupitelstva města. „Jakost vody v Máchově jezeře je, díky již provedeným opatřením, poměrně stabilizovaná, bez masových sinicových vodních květů. V zásadě splňuje limity na vodu ke koupání,“ stojí ve zprávě, kterou ve čtvrtek dostali dokští představitelé.

Podle zprávy určují kvalitu vody především dva faktory přísun fosforu do vody a samotné procesy, které v jezeře probíhají. Důležitou roli hrají i vlastnosti bahna na dně jezera. „Sediment se nezdá kontaminovaný, má dostatek živin i organických látek, písčité půdy zde mají obecně málo jílových částic,“ uvádí podle Deníku dokument.

Pokud chce vedení Doks dlouhodobě čistou vodu v jezeře, musí zamezit tomu, aby se do Robečského potoka dostávala splašková voda. A to nejlépe ani za deště.

Zpráva doporučuje městu soustavně pracovat na oddělování dešťových vod od splaškových, průběžně kontrolovat, zda nedošlo k napojení splašků na dešťovou kanalizaci a opačně nebo sledovat stav kanalizačního řadu.

Dalším doporučeným opatřením je vybudování záchytné jímky na levém břehu Robečského potoka ve Zbynech u silničního propustku. Dokument také doporučuje obměnit skladbu ryb v jezeře. „Protože stav rybí obsádky je pro řízení jakosti vody zásadní, musí být zabezpečena možnost rybí obsádku operativně regulovat,“ stojí ve zprávě s tím, že je důležité dosáhnout plné slovitelnosti jezera, čemuž nyní brání skalní práh pod hladinou.

Zdroj a více: Deník.cz, foto: wikimedia commons, Michael Kümmling

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině