Nová šéfka EP Water chce zvýšit efektivitu vodohospodářství

26. prosince 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Esther de Lange EP WATER

Od listopadu letošního roku nová předsedkyně skupiny Voda Evropského parlamentu (EP Water) nizozemka Esther De Lange vnímá zlepšování kvality vodního prostředí jako svou dlouhodobou prioritu. Informuje o tom server vodárenství.cz.

Paní De Lange (na ilustračním foto) je místopředsedkyní Evropské lidové strany. Dle jejího vyjádření během posledního desetiletí EU vynaložila velké množství finančních prostředků od ochrany životního prostředí a konkrétně i vodních zdrojů. Rámcová vodní směrnice a související primární i sekundární legislativa EU jsou dle jejího názoru celosvětově nejambicióznějším právním rámcem a určitým benchmarkem pro zbytek světa.

Přesto zůstává řada nedořešených úkolů, před kterými EU stojí a které je nutno prioritně řešit v následujícím programovém období. Zejména je nutné pozornost zaměřit na inovace a technologie, které umožní snížení zatížení vodních zdrojů a dále je vhodné finančně i legislativně podporovat inteligentní systémy managementu vodního hospodářství s cílem zvýšit efektivitu celého vodohospodářského oboru.

Zdroj: www.vodarenstvi.cz, foto Wikipedia, Martin Kraft

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace