Nová protipovodňová opatření obstála v praktické zkoušce

6. února 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nedávné deště a tání prověřily funkčnost protipovodňových opatření, jejichž výstavbu podpořilo ministerstvo zemědělství a státní podniky Povodí. Zdůraznila to dnes v tiskové zprávě ministerstva ředitelka komunikace Kateřina Böhmová.

Na některých vodních tocích bylo totiž v minulých dnech nutné vyhlásit první nebo druhý stupeň povodňové aktivity. Nové protipovodňové stavby přitom podle Böhmové dokázaly soukromé i veřejné majetky ochránit. Protipovodňové stavby nedávno vybudované z prostředků ministerstva a státních podniků Povodí prokázaly podle ní při lednovém tání a deštích svoji účinnost. Nebezpečí tentokrát hrozilo hlavně v oblastech, kde se velké povodně neopakují často, přesto i tam mohou lokální rozlivy poničit majetky lidí a infrastrukturu obcí.

„Potvrdila se koncepce Ministerstva zemědělství, která počítá s budováním protipovodňových staveb i v  obcích, kde hrozí zdánlivě jen menší rozlivy. Lokální povodně totiž dokážou způsobit velké škody a obce samotné by protipovodňovou prevenci ze svých rozpočtů financovat nemohly,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Například protipovodňové opatření za 105 milionů korun dokončil vloni na řece Doubravě v úseku Vrdy– Zbyslav státní podnik Povodí Labe. Zemní hráze a železobetonové zídky v minulých dnech zabránily rozlivu Doubravy v obci Vrdy a v zastavěném území obce Zbyslav. Královské Poříčí na Sokolovsku zase pomohla ochránit nově navýšená protipovodňová hráz a výtlačná čerpadla za 7 milionůkorun, která v obci v rámci protipovodňových opatření instalovalo Povodí Ohře. V loňském roce dokončilo Povodí Vltavy rozšíření koryta Radhostického a Setěchovského potoka za 13,5 milionu korun. Toto protipovodňové opatření zabránilo rozlití potoka do obce Zálezly v okrese Prachatice.

Menší i velké protipovodňové stavby jsou součástí provázaného systému protipovodňové prevence. Mezi lety 2002 až 2007 bylo postaveno na tocích a v jejich okolí 435 protipovodňových staveb, které dnes chrání 315 tisíc lidí a majetek v hodnotě 240 miliard korun. Tato etapa stála více než 4 miliardy korun.

Druhá etapa programu budování protipovodňových opatření je zaměřená zejména na technická opatření ke zvýšení kapacity koryt, výstavbu ochranných hrází a poldrů a posilování bezpečnosti vodních děl. Za 11,5 miliardy korun vznikne do konce roku 2013 přibližně 500 protipovodňových opatření. Do konce roku 2012 bylo na dokončené nebo rozestavěné stavby proplaceno přes 7,3 miliardy korun.

Peníze na protipovodňová opatření poskytuje z větší části státní rozpočet, vlastní zdroje správců vodních toků, místní rozpočty a prostředky z půjčky od Evropské investiční banky.

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka