Nová přírodní památka v Jizerských horách: Vodopády na Černé Desné

Aktualizováno 16. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

pp_cerna_desna_plotnovy_vodopad_1

S účinností od 1. července 2013 byla vyhlášena přírodní památka Černá Desná v Jizerských horách. Oznámila to Jana Sýkorová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Jde o protáhlé území rozkládající se podél potoka a zahrnující člověkem nejméně ovlivněnou část toku Černé Desné mezi jezem, zadržujícím vodu pro níže položenou malou vodní elektrárnu, a bývalým přemostěním cesty z osady Novina. Leží v nadmořské výšce 585 – 586 m a jeho celková rozloha činí 2,23 ha.

Hlavní důvod ochrany je geomorfologický – jedná se o hluboce zaříznuté údolí horského potoka s unikátním souborem subrecentně-recentních tvarů, jedno z nejhodnotnějších v Jizerských horách. Potok tu má značný spád (převýšení na cca 600 m dlouhém chráněném úseku činí 100 m), pro jeho koryto jsou typické peřeje, kaskády, vodopády a evorzní formy, především obří hrnce až kotle, vymodelované vodním proudem v podložní porfyrické středně zrnité žule.

V přírodní památce leží čtyři výrazné tektonicky podmíněné údolní stupně,  které tok kopíruje čtyřmi vodopády. Jedná se o vodopády pravé, tj. vzniklé přímo na skalním podloží, nikoliv na volných balvanech nebo blocích jako v některých jiných případech v Jizerských horách.

Ve směru proti proudu (z těchto pohledů jsou vodopády a kaskády nejpůsobivější) postupně míjíme vodopád Plotnový (podle ca 20 m dlouhé horní skalní plotny), poté vodopád Dlouhý (peřejovitý až kaskádovitý víceramenný úsek o výšce 11 m, s rozlehlým a hlubokým vývařištěm a zajímavými silně asymetrickými skalními kotli), po delší části peřejí následuje vodopád Bukový a hned nad ním atraktivní asi 3 m vysoký vodopád Hrncový (podle obřího žulového hrnce, jednoho z nejdokonalejších svého druhu v republice).

Naše voda, foto AOPK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině