Nová právní úprava problematiky použití upravených kalů na zemědělské půdě

Aktualizováno 24. ledna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vodárenské kaly - IMG_1405

Velmi zevrubný právní rozbor ustanovení vyhlášky 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a souvisejících předpisů přináší lednové číslo časopisu Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Sovak.

Předmětem vyhlášky je nová právní úprava technických podmínek použití upravených kalů na zemědělské půdě, stanovení mezních hodnot koncentrací vybraných rizikových látek v půdě, koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské půdy za 10 let a koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na zemědělské půdě. Jde o novou právní úpravu mikrobiologických kritérií pro použití kalů, obsahu programů použití kalů a postupů analýz kalů a půd, včetně metod odběru vzorků. Současně jde o novou právní úpravu požadavků na ověření účinnosti technologie úpravy kalů a podmínek skladování upravených kalů a podmínek dočasného uložení upravených kalů před jejich použitím.

Další informace najdete v časopisu Sovak 1/2017.

Více na www.sovak.cz

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (kaly)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace