Nová kanalizace zajistí obcím na Opavsku kvalitnější vodu

Aktualizováno 29. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

kanalizace-trubky2

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) rekonstruuje ve Lhotce a Nových Těchanovicích u Vítkova na Opavsku vodovod. Stavba za osm milionů korun by obyvatelům obcí měla zajistit kvalitnější vodu. ČTK to řekl mluvčí společnosti Marek Síbrt. SmVaK Ostrava je dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji.

„Důvodem rekonstrukce vodovodního řadu z roku 1976 je kvalita vodypředevším s ohledem na obsah železa. Abychom zlepšili její parametry, museli jsme vodovod pravidelně odkalovat a přijímat další technická opatření. Nový vodovod tyto problémy vyřeší,“ vysvětlil technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Nový vodovod bude měřit necelé dva kilometry. Litinové řady nahradí potrubí z polyetylenu.

„Při stavbě jsou využity také bezvýkopové metody berstliningu, tedy zatažení nového potrubí do stávajícího při jeho současném roztlačení a reliningu – metoda spočívá ve vsazení menšího plastového profilu potrubí do nevyhovujícího řadu. Jedná se o metodu, která je užívána při rekonstrukci potrubí, která jsou kapacitně předimenzována,“ řekl Síbrt.

Společnost se zabývá výrobou a dodávkami pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. V roce 2015 vyrobila téměř 64,5 metrů krychlových vody, což odpovídá spotřebě 129 litrů na obyvatele a den. Firma také provozuje 1774 kilometrů kanalizační sítě v 76 městech a obcích. Je na ni připojeno více než 521.000 lidí.

Zdroj: ČTK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace