Nová kanalizace umožní další rozvoj Jihlavy

5. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

jihl

V Jihlavě dnes slavnostně začala rozsáhlá rekonstrukce a stavba nových částí kanalizace. Oznámil to mluvčí města Radek Tulis.

Projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy s rozpočtem 138 milionů korun bude mít zásadní dopad na kvalitu vypouštěných vod, uvolnění zablokovaného stavebního rozvoje a doplnění chybějící kanalizace. Jde o jednu z největších investic města v posledních letech.

„Z důvodu nízké kapacity stok je zásadně omezen stavební rozvoj například na předměstí směrem na Pelhřimov, bez kanalizace by se už nemohla rozšiřovat nově vznikající čtvrť Rezidence Kaskáda na Horním Kosově,“ uvedl příklady zablokovaného rozvoje primátor města Jaroslav Vymazal. Projekt pomůže ke snížení znečištění vody a předejde vzniku havarijních situací (záplav) v zastaralé a nedostatečné kanalizační síti. Vyřeší se i problém části města Sasov, kde kanalizace dosud chybí.

Celkem půjde o devět samostatných staveb na území města Jihlavy, dílo obsahuje jak rekonstrukci stávajících, tak vybudování nových stok. Celkem bude vybudováno 4,1 km kanalizačních stok, vznikne dešťová zdrž, čerpací stanice a vírový separátor.

STAVBA 1 Stoka A na pravém břehu Jihlavy ul. Mostecká po soutok se stokou D

STAVBA 2 Stoka A na pravém břehu Jihlavy – soutok s D – ul. Mlýnská

STAVBA 3 Stoka B na pravém břehu Drážního potoka a vírový separátor

STAVBA 4 Stoka C na levém břehu Jihlavy a shybka

STAVBA 5 Stoka D na pravém břehu Jihlávky – ulice Okružní

STAVBA 6 Stoka D na březích Jihlávky – ulice U rybníčků

STAVBA 7 Stoka D na levém břehu Koželužského potoka

STAVBA 8 Kanalizace Sasov

STAVBA 9 Dešťová zdrž na stoce D

Dodavatelem stavby je sdružení firem OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s., které ve výběrovém řízení nabídlo nejnižší částku, náklady na realizaci jsou 138 milionů bez DPH, město drží desetiprocentní rezervu pro případné nepředvídané práce. Jihlavě se na projekt podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí – Operačního programu životní prostředí v předpokládané výši 92 milionů korun.

Po provedení nezbytných administrativních úkonů začnou stavební práce v září. Postupně se bude pracovat na devíti samostatných stavbách, na dokončení bude mít dodavatel 18 měsíců. O postupu prací a s tím souvisejících případných opatřeních a omezeních bude Magistrát města Jihlavy informovat.

Naše voda, foto: město Jihlava

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace