Norské fondy využívá KRNAP také pro monitoring vodních ekosystémů

26. ledna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

KRNAP velvyslankyně Norsko

Krkonoše navštívila velvyslankyně Norského království v České republice paní Siri Ellen Sletnerová. Informoval o tom mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Důvodem návštěvy velvyslankyně byla skutečnost, že Správa KRNAP úspěšně čerpá finanční podporu svých projektů z tzv. norských fondů a velvyslankyně se tak chtěla seznámit s jejich obsahem. „Naše projekty realizované prostřednictvím norských fondů jsou našimi partnery na ministerstvech a norskými partnery vnímány jako velmi kvalitní a úspěšné, proto projevila paní velvyslankyně přání seznámit se s konkrétními projekty na místě samém,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Krátce jsme představili všechny aktivity, které v rámci projektů realizujeme a návštěvu její excelence jsme zakončili v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí představením pracoviště digitalizace zřízeného díky projektu Krkonoše – člověk a příroda.“ dodal Hřebačka.

To má za rok svého provozu zdigitalizováno na 16 000 sbírkových položek, které jsou obvykle uloženy v muzejních depozitářích a nejsou veřejnosti přístupné. Absolutní číslo nafocených předmětů je však mnohem vyšší, neboť například sbírková položka „lišejníky“ čítá na 100 samostatných předmětů. Fotografie předmětů jsou průběžně publikovány na on-line katalogu (http://bachserv.krnap.cz:8080/vademecum/), kde si zájemci mohou tyto předměty prohlédnout.

Správa Krkonošského národního parku realizuje tři projekty podpořené grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Jedná se o Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 se zaměřením zejména na rysa ostrovida, dále projekt Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity, který zjišťuje stav poškození lesních a vodních ekosystémů v Krkonoších. Poslední projekt Krkonoše – člověk a příroda zvyšuje informováním různých cílových skupin povědomí o jedinečnosti Krkonoš.

Bližší informace o realizovaných projektech lze najít na http://www.krnap.cz/evropske-projekty/ v sekci EHP fondy.

Naše voda, foto KRNAP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka