Nezanedbejte kontrolu vody ve studních!

27. dubna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

studna-pumpa2

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují majitelům soukromých studní jejich pravidelnou kontrolu. Ta by měla proběhnout minimálně jednou za rok.

„Voda z těchto zdrojů nepodléhá žádné pravidelné kontrole. Je však velmi vhodné nechat si ověřit kvalitu vody v akreditované laboratoři, aby majitelé studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření vedoucí ke zlepšení její kvality,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

PVK nabízejí majitelům studní rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za cenu tisíc korun včetně DPH. Klient obdrží protokol, jehož součástí je kromě výsledku analýzy také její posouzení a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, i doporučení vhodného postupu, jak zlepšit kvalitu vody.

V roce 2014 provedla laboratoř PVK 360 rozborů vzorků vod ze soukromých studní. Zhruba 95 procent analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody. „Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů a také limity pro hodnotu zákalu a železa,“ informoval Mrázek.

Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK – Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 110. Podrobné informace včetně návodu, jak vzorky odebírat, jsou k dispozici na www.pvk.cz v sekci služby – rozbory vody.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Vodovody a kanalizace