Netradiční výlov v lomu uskutečnili potápěči

Aktualizováno 20. prosince 2016 | Rubrika: Rybářství a rybníkářství

rybba

V přírodní památce Lom Janičův vrch se uskutečnil velmi netradiční „výlov“, při kterém hráli hlavní roli potápěči. Ve vytěženém vápencovém lomu u Mikulova se nachází cca 2 ha velké bezodtoké jezero, které bylo v minulosti neuváženě zarybněno. O výlovu informovala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

V současné době se AOPK ČR snaží o regulaci rybí obsádky mimo jiné tak, že pravidelně s místní organizací Moravského rybářského svazu organizuje tzv. monitorovací odlovy. Při těchto odlovech jsou z vody odstraňovány všechny ryby, které mají negativní vliv na biologickou rozmanitost jezerní vody. Ponechávány (případně dosazovány) jsou pouze některé druhy dravců. Mezi nežádoucí druhy patří také některé kaprovité ryby (např. kapr obecný a karas stříbřitý).

„Právě tyto dva druhy jsme se pokusili vylovit velmi netradiční metodou – sběrem ryb ze dna pomocí malých podběráků. S nápadem na odlov hibernujících ryb u dna přišli potápěči, se kterými Správa CHKO Pálava již delší dobu spolupracuje. Ti si při předchozích ponorech všimli, že v zimním období je možné ryby na dně jezera doslova sbírat jako houby. Při odlovu bylo vytaženo 9 karasů stříbřitých (38-45 cm) a jeden kapr obecný (82 cm),“ sdělila AOPK.

Na Janičově vrchu je rybí obsádka pečlivě monitorována již od roku 2012 a mimo jiné bylo pozorováno, že oba výše uvedené druhy se zde nevytírají a to i když k tomu mají vhodné podmínky. Tento zvláštní jev se nyní pokusí vysvětlit odborníci a odlovené ryby budou podrobeny výzkumu na Akademii věd ČR v Brně, kam byli živí karasi převezeni k chovu v umělých podmínkách.

Zdroj a  foto: AOPK

Související rubriky: Rybářství a rybníkářství