Není pravda, že EU po ČR požaduje nového regulátora cen vody

4. srpna 2012 | Rubrika: Komentář týdne , Vodovody a kanalizace

IMG_1558 studánka

Katastrofické scénáře prezentované v uplynulých dnech v některých tuzemských médiích, podle nichž ČR hrozí zastavení dotací z EU do oblasti vodohospodářství, jsou doslova na vodě. Vyplývá to z materiálů, které má portál Naše voda k dispozici.

Podle zdokumentovaného vyjádření zástupce Evropské Komise (EK) Christose Gogose na kulatém stolu, který se právě zabýval tématem regulace cen vodného a stočného, „nepovažuje EK za nezbytné vytvořit v ČR samostatného regulátora vodního hospodářství, jen je zapotřebí koordinátora“. To je ovšem něco zcela jiného, než o čem informovala tuzemské média. Pravda mimochodem není ani to, že by EK chtěla situaci v ČR „kontrolovat“ a „auditovat“, ale podle Gogose hodlá hrát pouze roli „partnera, který bude rád nápomocen při vývoji regulačního rámce v ČR“.

Posun v interpretaci informací, zaznívajících v ČR v souvislosti s vodohospodářskými tématy, je bohužel dán téměř naprostou komunikační pasivitou ze strany Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), které zejména ke své vlastní škodě nedokáže novinářské a jejím prostřednictvím laické veřejnosti zásadní vodohospodářská témata vysvětlit. Nezájem o téma vody je do jisté míry nepochopitelný i ze strany médií – na investice do čistoty vody jdou desítky miliard korun z českého i evropského rozpočtu, stejně tak například na protipovodňová opatření v rámci projektů na ochranu majetku státu, obcí i konkrétních lidí. Jindy tak aktivní média zkoumající v rámci boje proti korupci nakládání s částkami v řádu milionů či desítek milionů korun, jsou kupodivu v oblasti nakládající s penězi s objemem o několik řádů vyšším, v „odhalování pravd“ velmi pasivní.

Systém regulace cen vodného a stočného se ovšem týká prakticky každého z nás, a společnost by mělo zajímat, zdali se z neznalosti problematiky náhodou v ČR nevytvoří nefunkční systém, který bude stát daňové poplatníky zbytečné peníze. Do třetice je v tomto smyslu nepochopitelná pasivní role obcí, které jsou v tvorbě cen vodného a stočného finančně zainteresovány, přesto ale po nějakém „obecním“ názoru k předmětné tématice ani vidu, ani slechu.

Stejně tak se k případné modifikaci a formě regulace cen vodného a stočného dosud nijak zásadně oficiálně nevyjádřilo ani ministerstvo zemědělství, které by právě ale mohlo být oním EK doporučovaným koordinátorem regulačních aktivit v oblasti vodohospodářství. Což by mimochodem mělo svou logiku, neboť resortem, který projekty na investice do vodohospodářství, ale i do protipovodňové prevence (což s čistotou vody také významně souvisí), je právě ministerstvo zemědělství.

Ve své podstatě je jedno, kdo bude nositel silného názoru na to, jaká bude v ČR budoucnost regulace cen vody, ale někdo by to být měl. Možností je celá řada – například ministerstvo zemědělství, svaz obcí nebo sám SOVAK. Současné strkání hlavy do písku, případná zákulisní jednání, z nichž pro veřejnost nevychází žádné výstupy, je ale cestou do pekel. Respektive do rizika, že laickou veřejnost přesvědčí někdo o „zaručeně správném pohledu“, na který doplatí všichni, až na hrstku jedinců, kteří budou mít z takového řešení profit.

Petr Havel

Související rubriky: Komentář týdne, Vodovody a kanalizace