Není losos jako losos

Aktualizováno 17. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

jikry-pstruh-lososovy-img_7792

Více než padesát druhů ryb patřících do dvou různých rodů se může skrývat pod souhrnným označením „losos“. V článku o různém pojetí migrace těchto ryb rozebírá členění lososů server prirodovedci.cz.

Podle serveru se českým názvem losos označují zástupci dvou rodů s latinskými jmény Salmo a Oncorhynchus. Do rodu Salmo dnes biologové řadí přes 40 druhů, přičemž počty druhů se často mění v důsledku používání stále přesnějších metod molekulární biologie a kvůli různému pojetí definice druhu. Rod Salmo se vyskytuje v úmoří Atlantického oceánu (Evropa, západní Asie, severní Afrika, východ severní Ameriky). Ze zástupců uveďme například lososa obecného (Salmo salar) nebo potoční formu pstruha obecného (Salmo trutta morfa fario) – obě tyto ryby jsou na našem území původní.

Naproti tomu rod Oncorhynchus, kam dnes patří zhruba 12 druhů, se vyskytuje v úmoří Tichého oceánu (západ severní Ameriky, východní Asie). Do tohoto rodu tedy řadíme takzvané pacifické druhy lososů, z nichž někteří jsou také označováni rodovým názvem pstruh. To je třeba případ pstruha amerického (Oncorhynchus mykiss), známého též pod názvem pstruh duhový, který byl v 19. století vysazen u nás i v jiných evropských zemích.

Ryby obou rodů jsou původní pouze na severní polokouli, ale byly úspěšně vysazeny také v některých oblastech jižní polokoule (například v Chile či na Novém Zélandu). Většina druhů rodu Salmo je potamodromních, což znamená, že třecí tah probíhá jen v rámci sladkých vod. Nejvýznamnějším anadromním druhem je největší zástupce rodu – losos obecný (Salmo salar). Většina druhů rodu Oncorhynchus je anadromních, putují se tedy vytírat z moře do sladkých vod.

Zdroj: prirodovedci.cz, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová (jikry pstruha lososovitého)

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství