Neměli jste čas na seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích? Zde jsou příspěvky

9. října 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

potok-krkonose

Právě dnes probíhá seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích. Jak již avizoval portál Naše voda, koná se při příležitosti 100. zasedání Komise pro rybí přechody při AOPK ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny nyní zveřejnila na svých stránkách příspěvky ze semináře.

Seminář byl připraven je ve spolupráci Povodí Vltavy s.p. s VÚV T.G.M., v.v.i., Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s. a AOPK ČR. Navazuje na předešlé semináře „migrační průchodnosti vodních toků“, pořádané v minulých letech v Kulturním domě města Sázavy pod patronací VRV a.s. a Povodí Vltavy s.p.

Cílem semináře je výměna zkušeností a diskuse v problematice migrace ryb. Příspěvky jsou  zaměřeny jak na koncepční řešení migrační prostupnosti v ČR a v zahraničí, tak na metodické a výzkumné aktivity v tomto oboru.

Sborník příspěvků najdete zde.

Zdroj: AOPK

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství