V Německu se stavby přehrad a poldrů nebojí

23. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

vodni-toky-sasko-huth-2-img_9819

Počet vodních děl na území spolkové země Sasko, kterých je v současné době 22, se v nejbližších letech zhruba zdvojnásobí. Na konferenci Vodní toky 2016 to uvedl Burkhard Huth z Landestalsperrenverwaltung des Freisteetes Sachsen.

Podle Hutha (na foto při prezentaci na zmíněné konferenci) jde zejména o retenční nádrže tvořící prvek technické protipovodňové ochrany jako důležité součásti saské protipovodňové strategie. V současné době přitom činí celková plocha retenčního prostoru v Sasku 34 milionů kubíků, to je však podle Hutha nedostatečné. Větších retenčních nádrží z uvedených 22 je v současné době sedm, a právě proto se v budoucnosti plánují spíše větší vodní díla, případně se zvyšují retenční kapacity stávajících nádrží. To se týká například retenční nádrže Glashütte, jejíž prostor se po rekonstrukci zvýšil dvacetinásobně. Ta získala povolení k rekonstrukci v roce 2009 a již následující rok se začalo stavět.

Ne všechna vodní díla ale vznikají tak rychle. Stejně jako v ČR činí doba od povolení ke stavbě k dokončení stavby i v Sasku poměrně dlouho, přesto je ale tento proces rychlejší a obvykle netrvá déle než 10 let. Podle Hutha stavby prodlužuje a prodražuje především nutnost respektovat specifika konkrétních lokalit, včetně ekologických kritérií. Díky tomu jsou náklady oproti dřívějším výstavbám v současné době asi dvojnásobné. „To, co si veřejnost žádá, musí prostě také zaplatit,“ konstatoval saský vodohospodář.

Naše voda, foto z konference Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině