Do některých lokalit Národního parku České Švýcarsko je zakázán vstup

2. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

čáp mládě hnízdo NP České Švýcarsko autor Václav Sojka

S prvním březnovým dnem omezila Správa národního parku České Švýcarsko (NP) vstup do lokalit, ve kterých hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků. Informoval o tom dnes mluvčí parku Tomáš Salov.

Podle jeho údajů se jedná celkem o 24 lokalit, ve kterých se nacházejí hnízdiště sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Tyto druhy jsou velmi citlivé na rušení člověkem a přijaté opatření mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšný průběh hnízdění a vyvádění mláďat. Zákazy vstupu jsou platné do 30. června pro hnízdiště sokolů a výrů, v případě čápů černých do 31. července. Opatření se nijak nedotýká sítě značených turistických cest v národním parku.

„Zklidnění některých oblastí v příštích čtyřech až maximálně pěti měsících výrazně zvýší šance sokolů, výrů a čápů černých na úspěšné vyvedení mláďat, což vidíme také na povzbudivých počtech vyvedených mláďat v uplynulých letech,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP, a dodává: „I bez rušení ze strany člověka se musí tyto ptačí druhy v přírodě vyrovnat s celou řadou nástrah, aby mláďata dostala šanci dorůst a osamostatnit se.“

Úspěšnost hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků je v Českém Švýcarsku tradičně vysoká, pokud v daném roce vládnou běžné povětrnostní podmínky. Omezení vstupu do hnízdních lokalit šance na úspěch zvyšuje tím, že prakticky eliminuje rušení ze strany člověka. Následky rušení hnízdících ptáků mohou být zejména pro jejich mláďata fatální, může dojít zastydnutí vajec či k prochladnutí a úhynu vylíhnutých mláďat. Pokud jsou dospělci nuceni hnízdo opustit, mohou vajíčka či mláďata také ukořistit predátoři.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že návštěvníci národního parku mají pro nezbytná opatření pochopení a omezení vstupu do hnízdních lokalit respektují. Obsazené hnízdní lokality jsou přímo v terénu vyznačeny informačními tabulkami u přístupových cest. Pokud návštěvník během výletu na takové označení v terénu narazí, je žádán, aby zvolil alternativní trasu mimo hnízdní lokalitu. Správa parku předem děkuje návštěvníkům za respektování uvedených opatření.

Úplný text opatření obecné povahy a mapka s vyznačením lokalit ke stažení níže:

Opatření obecné povahy (formát PDF)
Mapka hnízdních lokalit (formát PDF)

Naše voda, foto: Mláďata čápa černého na hnízdě v Českém Švýcarsku, autor: Václav Sojka

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině