Některé přehrady v povodí Vltavy snižují hladinu

Aktualizováno 20. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

061220133130

S ohledem na pokračující teplé počasí a minimální dešťové srážky, dochází na některých vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Vltavy k poklesu hladiny. Oznámilo to Povodí Vltavy.

Tento pokles je způsoben tím, že se přítok do nádrže snížil pod hodnotu stanoveného minimálního odtoku a nádrž se prázdní. Tato situace je zcela běžná a při návrhu a provozu nádrže s ní bylo počítáno.

Ve vícevodném období byla voda v nádrži zadržena a nyní, když je nedostatek vody, tak je postupně využívána. Například právě pro nadlepšení průtoku pod hrází přehrady. K tomuto účelu je využíván tzv. zásobní prostor nádrže. Ochranné prostory sloužící pro zachycení povodňových průtoků jsou nyní prázdné.

Příkladem nádrže, kde nyní dochází k postupnému poklesu hladiny v důsledku sucha je vodní nádrž Hracholusky.

Zdroj: Povodí Vltavy

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině