Nejvyšší pokutu v souvislosti s vodou udělila loni ČIŽP společnosti ZS Vilémov

21. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

pokuta ZS Vilémov - ČIŽP

Čtvrtou nejvyšší pokutu ve výši 1,7 milionu korun udělila České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v roce 2016 společnosti ZS Vilémov za způsobení úhynu 8 475 kriticky ohrožených raků říčních v řece Doubravce. Informoval o tom ředitel ČIŽP Erik Geuss.

V souvislosti s tímto případem přitom ČIŽP uložila firmě ZS Vilémov již v roce 2015 pokutu ve výši 500 tisíc korun za znečištění řeky Doubravky a jejího levostranného přítoku pesticidem NURELLE, který následně úhyn raků a jejich vajíček způsobil. Mrtví raci byli nalezeni v úseku řeky dlouhém 6,5 kilometru. Šetřením a provedenými rozbory bylo prokázáno, že závadná látka unikla z vnitropodnikové kanalizace uvedené společnosti. „Působením této velmi toxické látky došlo nejen k úhynu raků, ale i ke zničení všech živých organismů v daném úseku řeky, a to včetně dalších chráněných druhů živočichů. Tato událost snížila ekologickou funkci významného krajinného prvku, kterým řeka Doubravka je,“ uvedla ČIŽP.

ČIŽP prezentovala i některá další konkrétní porušení zákonů v působnosti OI Praha, z nichž zřejmě nejzajímavější byla loni likvidace následků varny pervitinu u rodinného domu. Případ není ještě ukončen, v souvislosti s kontaminací půdy a zdrojů vody bylo však nutné z lokality odvézt 800 kilogramů tuhého odpadu a 4 tuny tekutého odpadu. Půda i zdroje vody byly totiž kontaminovány při výrobě pervitinu používanými látkami, jako je toluen, fosfor a jód.

Drtivá většina nejvyšších pokut padla v loňském roce za porušení zákona o odpadech. To se týká i vůbec nejvyšší pokuty, kterou ČIŽP loni udělila společnosti OMGD, s.r.o., ve výši 6,5 milionu korun.

Naše voda, ilustrační foto ČIŽP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy