Nejstarší známý tvor filtrující vodu pochází z prvohor

13. března 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Rybářství a rybníkářství

osel - foto Aegirocassis

Obří dvoumetrový členovec Aegirocassis benmoulae je podle paleontologů nejstarší známý tvor, který se živil filtrováním mořské vody. Píše o tom populárně-vědecký server osel.cz.

V dnešním světě se filtrováním potravy z vody živí spousta různých živočichů, například žahavci, živočišné houby, mnozí korýši, mlži, někteří kroužkovci, ramenonožci, mechovci, žebernatky, žaludovci, mechovnatci, sumýši, chapadlovky, sumýšovci nebo pláštěnci. A nejsou v tom jenom malá zvířata. Pokud jde o obratlovce, filtrováním prosluly velryby, mnohé ryby, samozřejmě paryby, čili manty, žraloci velicí, velkoústí a monumentální žraloci obrovští, kromě nich plameňáci a také třeba podivuhodní tuleni krabožraví, u kterých by to hádal asi jen málokdo.

Čerstvé vydání časopisu Nature přináší objev psychedelického stvoření z ranného ordoviku, které se rázem stalo nejstarším známým obřím filtrátorem historie. Není to ovšem obratlovec, ale starobylý členovec anomalokaridid, blízký příbuzný legendárního anomalokarise z Burgess Shale. Peter Van Roy z Yale a Univerzity v Gentu společně se dvěma kolegy představují dvoumetrového filtrátora, kterého libozvučně nazvali Aegirocassis benmoulae. V jeho jméně se objevuje severský bůh moře Aegir, latinský výraz pro přilbu cassis a marocký lovec fosilií Mohamed Ben Moula, který objevil pozůstatky aegirokasise.
Badatelé poskládali anatomii aegirokasise z nálezů v marocké formaci Fezouata, které jsou staré 480 milionů let. Fosilie této formace se nacházejí na ploše asi 500 čtverečních kilometrů údolí Draa v jihovýchodním Maroku, severně od Zagory. Našlo se tu více než 1 500 často slušně zachovalých nálezů, které představují zhruba padesátku různých druhů. Dohromady tvoří fascinující faunu, která se podobá společenstvům v Burgess Shale a na podobných lokalitách z kambria, jenže pochází ze spodního ordoviku. Nachází se tu spousta organismů, o nichž si paleontologové dlouho mysleli, že nepřežili střední kambrium.

Tělo aegirokasise, jednoho z největších dravců té doby a zároveň jednoho z největších členovců historie, po obou stranách lemovaly páry ploutvovitých přívěsků a zepředu na něj byla naražená pitoreskní protáhlá helma, která jako kdyby utekla z obrazu Hieronyma Bosche (viz ilustrační foto). Přízračný zjev aegirokasise dokresluje pár vystouplých očí na boku hlavy a pár článkovaných přívěsků u ústního otvoru, které pokrývaly soubory ostnů, podle všeho sloužících k filtrování ordovického planktonu. Je pozoruhodné, že anomalokarididi, nepochybně zásadní dravci oceánu nejstarších prvohor, měli podobný evoluční zážitek s filtrováním, jako třeba dnešní žraloci. I mezi žraloky jsou velicí predátoři, kteří budí děs a hrůzu a zároveň oceánem proplouvají tři gigantické druhy žraloků, kteří jsou impozantními filtrátory.

Zdroj: www.osel.cz, primární zdroj: Nature online 11. 3. 2015, Wikipedia (Filter feeder, Anomalocaridid)., foto: Aegirokasis, obří filtrátor spodního ordoviku, autor: Marianne Collins, ArtofFact.

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství