Nejnákladnější variantou likvidace odpadů jsou spalovny

15. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

třídění odpad druhy - IMG_8124

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zveřejnila výsledky studie variant energetického využití odpadů a paliv z odpadů v ČR. Studii zpracovala odborná konzultační společnost AF – Consult, patřící do švédské nadnárodní skupiny AF.

Česká republika učinila v roce 2014 politické rozhodnutí a zákonem omezila skládkování směsného komunálního odpadu nad rámec platné evropské legislativy, a to od roku 2024. Ačkoli sama EU teprve zvažuje legislativně omezit skládkování, a to pouze využitelných odpadů a nikoli veškerého směsného komunálního odpadu (viz zde), variantně od roku 2025 nebo 2030, je třeba v ČR aktuálně počítat s přísnějšími podmínkami. Je logické, že zajištění posunu v hierarchii odpadů je úzce spojeno s navýšením nákladů (viz zde). Některé technologie jsou méně nákladné, jiné patří v rámci odpadového hospodářství  k těm nejnákladnějším. Podobně je tomu i u možností energetického využití odpadů a paliv z odpadů.

Studie mimo jiné odpovídá i na velmi podstatnou otázku, která jistě bude zajímat každého původce odpadů, u komunálních odpadů pak převážně obce. Studie prokazuje, že pro původce je nejnákladnější variantou spalovna, následuje jí monozdroj na TAP (tuhé alternativní palivo), dále spoluspalování v míře 50% TAP a jako nejlevnější pro původce je spoluspalování v míře 10% TAP.

Studie je nyní využívána v rámci obchodních jednání firmami (členy ČAOH), které se na jejím financování podílely. Případní zájemci o další informace tak mohou tyto firmy kontaktovat. ČAOH předpokládá, že studie, nebo její části, budou veřejně k dispozici v řádu několika měsíců, a to na webu ČAOH.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz) (redakčně výrazně kráceno), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony