Nejefektivněji budou Nechranice zadržovat vodu s hladinou na kótě 269 metrů

21. března 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Přehrady a vodní díla

nechranice

Po povodni v červnu 2013 nechal kromě standardního prověření manipulací podle manipulačního řádu státní podnik Povodí Ohře zpracovat studii Možnosti posílení retenčních účinků vodního díla Nechranice. Nyní s výsledky seznámil zástupce všech obcí v záplavovém území Ohře v úseku od VD Nechranice až po ústí do Labe v Litoměřicích a příslušné vodoprávní úřady.

Na tomto setkání byla podrobněji představena jak výše uvedená studie, tak další kroky státního podniku Povodí Ohře. Zadání studie vzniklo po povodni v červnu 2013. Studie podle něj měla zhodnotit možnost zvětšení retenčního prostoru v nádrži. To je prostor, který je určen ke zmírnění dopadů povodní na území pod vodní nádrží. „Výsledky byly prezentovány uceleně, aby nevznikaly nechtěné interpretace a z nich dezinformace,“ řekl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Studie doporučuje zachovat hladinu zásobního prostoru na stávající kótě 269,00 m n. m. Z provedených posouzení vyplývá, že tato hladina zajišťuje optimální retenční účinky v případě povodňových situací a její snížení by vyžadovalo neefektivně vynaložené finanční náklady. Jako doporučení pro možné posílení retenčního účinku vodního díla Nechranice studie uvádí rekonstrukci dalších uzávěrů bezpečnostního přelivu nebo přehodnocení neškodného průtoku na odtoku z vodního díla. Na jednání bylo dále objasněno fungování vodního díla Nechranice v situacích běžných průtoků, průtoků povodňových i v období sucha.

Byla prezentována vazba manipulací na vodním díle ve vztahu k přesnosti a včasnosti předpovědi počasí, tedy zejména srážek a teplot vzduchu. Výhled předpovědi je znám vždy maximálně 24 až 36 hodin dopředu. „Nepodložené informace o předpokládaném vývoji počasí nemohou být tím zásadním kritériem pro rozhodování o manipulacích na vodním díle. Kromě předpovědí od Českého hydrometeorologického ústavu používáme vlastní modely, kterými se připravují různé scénáře manipulací na vodních dílech,“ dodal Svejkovský.

Naše voda, foto: povodí Ohře

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině