Nebezpečné vrby u Aloisovského rybníku musí pryč

24. června 2013 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

prořízka

Povodně, které dlouhodobě podmáčely půdu, mají za následek  vývraty vzrostlých dřevin i na území MČ Praha 14. O problémech informovala Marcela Uhlíková mluvčí MČ Praha 14

„Během minulého týdne jsme řešili tři vývraty vzrostlých dřevin. Další dva stromy jsme museli nechat pokácet, protože se prokazatelně nakláněly a mohly se stát nebezpečnými,“ upřesňuje Markéta Adámková, vedoucí Oddělení ochrany prostředí Odboru dopravy a ochrany prostředí Úřadu MČ Praha 14.

Vzhledem k odlomení části vrby rostoucí v Centrálním parku na hrázi Aloisovského rybníku byl vyzván k posouzení jejich zdravotního stavu Odbor rozvoje prostoru – Oddělení péče o zeleň – správa vodních toků, který má na starosti údržbu tohoto břehového porostu. Odborníci vrby vyhodnotili jako havarijní – provozně nebezpečné a v příštím týdnu budou pokáceny. Nahradí je nová výsadba, kterou zajistí Magistrát.

S účinností od středy 19. června byl na území MČ Praha 14 zrušen zákaz vstupu do některých parků a rekreačních oblastí z důvodu hrozícího pádu stromů.

Naše voda, foto MČ Praha 14

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství