Návrh záplavového území a aktivních zón Skaličky včetně přítoků

27. března 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

pop

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v roce 2014/2015 záplavové území včetně návrhu aktivních zón na toku Skalička včetně přítoků Míšovického potoku a Kadovského potoku. Návrh zveřejnilo nyní Povodí Moravy.

Toto záplavové území včetně aktivních zón bude předloženo po projednání s dotčenými obcemi příslušnému vodoprávnímu úřadu, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a ORP Moravský Krumlov ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Záplavové území a aktivní zóny toku Skalička (správce Povodí Moravy s.p.) byly zpracovány od soutoku s Jevišovkou až pod obec Trstěnice. Míšovický potok (správce Povodí Moravy s.p.) byl zpracován od soutoku se Skaličkou až nad obec Džbánice, Kadovský potok byl zpracován od soutoku s Míšovickým potokem až nad obec Kadov. Na toku Skalička (včetně přítoků) bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu  a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny by měly být zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Celý návrh najdete zde.

Zdroj a foto: PM

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině