Návrh záplavového území a aktivních zón pro Litenčický potok

28. ledna 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

pot

Povodí Moravy zpracovalo nyní záplavové území včetně návrhu aktivních zón pro Litenčický potok a jeho přítoky. Návrh bude předložen po projednání s dotčenými obcemi příslušným vodoprávním úřadům, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a Krajskému úřadu Zlínského kraje ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny. Oznámilo to Povodí Moravy.

Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

Záplavové území a aktivní zóny toku Litenčický potok a přítoků – Nemochovický potok a přítok´z Kunovic, byly zpracovány od soutoku s Litavou až po obec Litenčice v celkové délce 8,215 km. Tok Litenčický potok je ve správě Povodí Moravy s.p. Na toku Litenčický potok bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody a do procesů vymezení aktivní zóny by měly být zahrnuty především vodohospodářské argumenty.

Zdroj a celý návrh na webu Povodí Moravy, foto: PMO

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině