Naučná stezka na Jižním městě vede okolo rybníků a mokřadů

Aktualizováno 9. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Naucna stezka - Milicov, foto Skanska

Naučná stezka Milíčov podél přírodní památky Milíčovský les a rybníků v Praze 4, byla v těchto dnech předána veřejnosti. Uvedla to dnes společnost Skanska, za jejíž finanční pomoci byla společně se základní organizací Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo Vadis?“ stezka zbudována.

Okruh je 4,8 km dlouhý a nachází se na rozhraní katastrálního území Háje a Újezdu u Průhonic.

Stezka začíná na hranici sídliště Kateřinky a umělého terénního útvaru, který tvoří volný přechod do přírodní památky a končí na území Milíčovského lesa.
Na trase je 9 tematických zastavení. 

Pár slov o minulosti území zmiňuje historii přírodní památky, která se datuje k počátku 18. století, kdy se zde rozkládala obora a bažantnice. Lidská činnost a její působení na přírodní památku se mimo jiné zabývá výstavbou přilehlého sídliště v návaznosti na vliv na místní vodní režim. Zastavení Tůně, mokřiny a rákosiny popisuje místní vodní prostředí, zmíněn je i nově zrekonstruovaný rybník Křtiny, který Skanska zkolaudovala na začátku letošního roku.

Vliv pastvy na rostliny a volně žijící živočichy popisuje informační panel Pastva. Na zastavení Brouci ve stromech je možné se dozvědět, že chráněné území je zařazené mezi „Evropsky významné lokality“ v rámci soustavy NATURA 2000 kvůli výskytu Tesaříka obrovského, největšího brouka žijícího na území České republiky.

Místní rybniční soustavu a vodní ekosystém popisuje panel Rybníky. Třešňovka mimo jiné popisuje revitalizaci třešňového sadu a důležitost zachování starých třešní pro vývoj bezobratlých, například krasce třešňového, jednoho z nejkrásnějších brouků žijících na území Prahy. Panel Rostiny v lesích a na loukách charakterizuje místní flóru. Posledním zastavením je Les, ve kterém je názorně popsané fungování celého ekosystému.

Zdroj: Skanska

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině