Natron – jezero v Tanzánii, kde zaživa zkamení drobní živočichové

Aktualizováno 6. prosince 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

jezero Natron

Díky vysoké teplotě vody, její zásaditosti a přítomnosti chemických prvků ze sopečného prachu lze v okolí jezera Natron nalézt ptáky a další drobné živočichy, kteří po kontaktu s jeho vodou doslova zkamení zaživa. Připomíná to facebooková verze portálu Naše voda.

Jezero Natron leží na hranici s Keňou na severovýchodě od Ngorongoro kousek od stále činné sopky Ol Doinyo Lengai (2878 metrů nad mořem), která mu tvoří vzdálenou kulisu. Jezero má délku 58 kilometrů, leží v nehostinné pouštní oblasti a je tudíž málo navštěvované. Voda v jezeře má zásaditost mezi 9-10,5 pH, takže je velmi alkalická. Příčinou tohoto jevu je sopečný popel, který stéká s potoky z vulkanické sopky. Jelikož jezero je bezodtokové a jeho výpar je 8x vyšší než srážky, je velmi mělké. Maximální hloubka jezera jsou tři metry, výška jeho hladiny velmi kolísá. Okolní teplota může dosáhnout 60°C.

V období sucha, kdy se zvyšuje výparem slanost jezera, se v jezeře množí sinice s červeným barvivem, které zbarví jezero do červena (viz ilustrační foto). Mnoho živočichů v takovém prostředí není schopno přežít, daří se zde ale endemické rybě Alcolapia latilabris a Alcolapia ndalalani a dále rybě Alcolapia alcalica, která není endemická. Některé druhy ryb a bezobratlých jsou schopné přežít na okrajích jezera v méně slaných místech. Jezero Natron je ale domovem plameňáků, kterých se zde vyskytuje skutečně mnoho. Mokřiny a mělké okraje jezera jim vyhovují, navíc v tomto prostředí se cítí bezpečně před predátory.

Jezero má jedinečnou biologickou rozmanitost, proto v roce 2001 bylo uvedeno do Seznamu mokřadů mezinárodního významu a je vedeno ve Světovém fondu na ochranu přírody.

Zdroj: Facebook Naše voda, foto: wildencounters.net

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství