I v národním parku se dá hospodařit

4. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

IMG_6343

Na území Národního parku Šumava (NP) v oblastech bezlesí hospodaří 68 zemědělců a farmářů. Poukázal na to mluvčí NP Pavel Pechoušek s tím, že při šetrném hospodaření nemusí nutně docházet k poškozování přírody.

Bezlesí zvětšuje pestrost převážně lesnaté krajiny, ale i skladbu rostlin a živočichů, kteří na tomto území žijí, historicky zabíralo zhruba 10,5 tisíce hektarů z území NP Šumava. S ohledem na pravidla ochrany přírody se bude určitá část z této plochy navracet k zemědělskému hospodaření. „Péče o bezlesí v oblasti Šumavy je důležité v zájmu zachování krajinného rázu a ochrany biodiverzity. Řada ploch byla po celou existenci parku bez péče člověka. Plochy, které se svými stádii již více blíží lesu tak jím zůstanou i nadále. Tam kde z biologických důvodů má ještě význam zarůstající bezlesí navrátit do stádia luk, tam tak činíme,“ uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Farmáři však z téměř sedmi tisíc hektarů mohou dosud využívat jen 4500 hektarů. „Za dobu platnosti chystaného plánu péče by se velikost území s bezlesím mohla o dva tisíce hektarů zvětšit, ale to je jižmaximum, které můžeme na Šumavě pro tyto účely poskytnout,“ uvádí Mánek. Správa parku nechala v loňském roce na několika lokalitách prořezat dřeviny, ty budou již letos připravené ke spásání a kosení. Letos se s prořezáváním bude i nadále pokračovat, podle předem stanovených a přísných pravidel ochrany přírody.

Většina zemědělců se na Šumavě stará v průměru o desítky hektarů. Někteří obhospodařují mnohonásobně větší plochu. Například Pavel Vokál ze Strážného na Prachaticku na své rodinné farmě pečuje o cca 1100 hektarů půdy. Kromě údržby bezlesí kosením a pastvou zde chová masná plemena krav, jeleny, daňky, všechno v bio kvalitě. Pavel Vokál se na sklonku minulého roku umístil na třetím místě v soutěži Farma roku. Tu vyhlašuje Asociace soukromých zemědělců České republiky.

Za vzorový způsob farmaření na území NP Šumava mu ředitel parku Mánek udělil speciální poděkování. „Je to zvláštní cena ředitele pro lidi, kteří nám pomáhají s péčí o vzácnou šumavskou přírodu a přitom ještě dokáží poskytovat kvalitní služby veřejnosti,“ vysvětluje Pechoušek.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině