V národních parcích je prý více poškozeným lesů než v Lesích ČR

7. prosince 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

voda a les - IMG_3514

S výzvou k zastavení navržené novely zákona o ochraně přírody a krajiny se na vládu ČR obrátilo 13 050 občanů, kteří se podepsali pod petici „NE – ohrožení zdrojů vod pro Volarsko – Vimpersko – Strakonicko“. Informuje o tom Českobudějovický deník.

Kopie petice, která již byla projednána v Poslanecké sněmovně ve veřejném slyšení, byla odevzdána také ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi, jehož resortu se rovněž dotýká. Petice je namířena proti novele zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s níž letos v červnu vláda souhlasila a je v prvním čtení ve sněmovně. Proto ministr převzal i konkrétní pozměňovací návrhy k předložené novele s žádostí, aby byly vzaty v úvahu.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) by podle petentů chtělo bojovat proti suchu a zadržovat vodu v krajině: nedokáže to však plně zabezpečit na čtyřech procentech lesů pod svou správou. Ochrana přírody a zástupci MŽP rádi poukazují na to, že ministerstvo zemědělství málo a pomalu koná ve věci zvyšování retenční schopnosti krajiny. Přitom na území Národního parku Šumava je 51 procent lesů, které jsou suché, vykácené v důsledku rozmnožení kůrovce, nebo jde o lesy mladé, tedy ty, jež mají více či méně sníženou schopnost zadržovat vodu a pomalu ji uvolňovat do spodních a povrchových vod. Oproti tomu – v lesích v majetku státu či pod správou ministerstva zemědělství – se výše uvedené číslo pohybuje kolem 10 procent.

Novela by otevřela cestu k další ochraně přírody, kterou také doprovází zakazování staveb na zadržování vody v lesích. „Uschnou další tisíce hektarů lesů nejen na Šumavě, ale i jinde. Přijetím novely se otevírá cesta k okamžitému vyhlášení NP Křivoklátsko a později i NP Jeseníky. Takto by resort zemědělství přišel o správu lesů v rozsáhlých vodohospodářsky významných oblastech,“ uvádí iniciátor petice Petr Martan, který je poradcem v lesnictví.

Zdroj: Českobudějovický deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině