Národní park Šumava zřídil novou jednotku dobrovolných hasičů

8. února 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

IMG_6197

Pracovníci Informační a strážní služby vytvořili v Národním parku Šumava (NP) novou zásahovou jednotku hasičů. Jak přitom dnes uvedl mluvčí NP Pavel Pechoušek, jednotka byla mimo jiné vybavena terénními čtyřkolkami.

Místo se zvýšeným nebezpečím požáru – tím je podle názoru zodpovědného orgánu státního požárního dozoru NP Šumava. Velké množství suchých stromů (odumřelé dřevní hmoty) zvyšuje reálné nebezpečí vzniku lesního požáru a možnost jeho nekontrolovatelného šíření. Navíc podmínky pro případný zásah jsou zde zcela specifické – těžko dostupný terén a velké dojezdové vzdálenosti. „Posudek soudního znalce a rozhodnutí státního orgánu požární ochrany – Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje proto vedly ke zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku Správy NP a CHKO Šumava. Jejími členy jsou pracovníci Informační a strážní služby,“ uvádí Tomáš Fait, náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava, který má Informační a strážní službu, včetně hasičů v jejich řadách, na starost.

Strážci Šumavy již mohou využívat první část povinné výbavy– terénní čtyřkolky, které jsou opatřeny také pásy pro pohyb na sněhu. Nové stroje, které předtím ve výbavě nikdy neměli, budou sloužit i k pravidelné kontrole kvality lyžařských stop, odstraňování stromů spadlých pod tíhou sněhu, instalování informačních cedulí upozorňující na možná rizika na lyžařských trasách, k poskytnutí první pomoci návštěvníkům, ale rovněž pro lesnický provoz. Správa parku doposud neměla žádnou vhodnou techniku, která by umožňovala pracovníkům Informační a strážní služby v zimním období pohyb v zasněženém terénu, kam se auta nedostanou. Nyní tedy mohou strážci zasahovat i v místech, kam se dříve kvůli nepřístupnému horskému terénu a velkému množství sněhu neměli možnost dostat.

„Při správě takto rozlehlého území, jakým Národní parkŠumava je, by to činilo dlouhodobě značné problémy. Pro činnost Informační a strážní služby v nepřístupných terénech jsme měli k dispozici pouze lyže,“ uvádí Petr Šrail, vedoucí Informační a strážní služby. „Tato nová technika bude sloužit také k poskytnutí pomoci návštěvníkům parku, kteří se ocitnou v nouzi a v neposlední řadě i při zabezpečení dohledu nad dodržováním Zákona o ochraně přírody a krajiny,“ doplňuje Šrail.

Nejdůležitějším a také nejnákladnějším vybavením parkových hasičů budou tři velkoobjemové hasící cisterny pro hašení lesních požárů. Ty budou pořízeny letos z programu IOP – Integrovaný operační program – který poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Na Modravě, Prášilech a ve Stožci pak budou zřízeny základny, kde budou tyto cisterny parkovat. Zajištění plné funkčnosti hasičské jednotky musí být splněno do konce letošního roku, jinak hrozí parku milionová pokuta od orgánu státního požárního dozoru.

„Postupně chceme také obnovit některé původní historické vodní nádrže, tzv. klauzy, které v minulosti sloužily jako zásobárna vody pro plavení dřeva. Tím bude zajištěn dostatečný zdroj vody v případě požáru,“ uzavírá Fait.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony