Napouštění spodní části Jordánu je v plném proudu

Aktualizováno 31. října 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Rybářství a rybníkářství

DSCN7133

Napouštění spodní části Jordánu, o jehož přípravách porátál Naše voda již informoval, začalo v sobotu. Hladina vody nyní dosahuje 412,80 m. n. m., hloubka činí necelé čtyři metry, uvedla táborská radnice, která unikátní revitalizaci známého rybníku provádí.

Zároveň začalo čerpání vody do sádek v areálu Štičí líhně Esox. Voda v Košíně je na plném stavu, samovolně přetéká přes bezpečnostní přepad.

Na rybnících v povodí probíhají výlovy a tak se voda jen hrne. Je proto vedle čerpání na sádky i odpouštěna přes štolu.

Sedimentační jímky na Tismenickém potoku pod vodopádem jsou zbaveny nánosů bahna. Pokračují práce na zpevnění paty návodní strany hráze.  Na šachtě uzávěrů pokračuje betonáž sekundárního ostění a další práce na objektech uzávěrů v technologické části. V rámci II. etapy projektu dojde ještě k odstranění sedimentu z prostoru nad současnou pojízdnou dělící hrázkou směrem ke sladovně.

Zhruba za dva týdny, kdy by měly být k dispozici výsledky rozborů, bude zahájena těžba a odvoz sedimentu v rámci III. etapy projektu. Transport tohoto sedimentu nezatíží obyvatele města, protože bude vyvážen z prostoru pod mostem přes Jordán po obchvatu do Plané nad Lužnicí či do jiných úložišť, vždy však mimo město.

ilustrační foto: město Tábor, Zdroj: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Rybářství a rybníkářství