Napouštění Máchova jezera začalo

Aktualizováno 13. prosince 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

macha

Tento týden bylo zahájeno opětovné napouštění Máchova jezera, na kterém se provádí rekonstrukce výpustě. Uvedla to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Na podzim bylo kvůli opravě jezero zcela vypuštěno.

V těchto dnech byl zároveň ukončen odběr vzorků pro terénní část záchranného archeologického výzkumu.

Při rekonstrukci přelivu byla již dokončena výstavba provizorní hrázky z košů s kamenem, instalace návodního těsnění z membrány a osazeny trouby, které budou zabezpečovat „suchý“ prostor stavby v průběhu její realizace.

Také byla provedena úspěšná kontrolní vodní tlaková zkouška na 3 vrtech, která prokázala účinnost injektáže podloží. Nyní probíhá demolice spodní stavby technologického domku tak, aby byla počátkem příštího roku připravena na výstavbu nového.

Po dobu napouštění bude na odtoku zajištěn minimální zůstatkový průtok podle povolení k nakládání s vodami.

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství