Náhrada nevyhovujícího vodního zdroje a rekonstrukce vodovodu v Děčíně – Bechlejovicích finišuje

Aktualizováno 20. listopadu 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

kanalizace-trubky1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) nahrazuje nevyhovující vodní zdroj a rekonstruuje vodovod v Děčíně – Bechlejovicích. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Cílem je zajistit do budoucna pro přibližně 130 připojených obyvatel bezproblémové zásobování kvalitní pitnou vodou. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos půjde 830 milionů korun, tzn. téměř tři čtvrtiny našich ročních investičních prostředků. Prioritně se přitom zaměřujeme na stavby v oblasti výroby a distribuce pitné vody,“ řekl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stávající vodní zdroj Bechlejovice, kterým je v současnosti zásobována část města Děčín – Bechlejovice, svou kvalitou nevyhovuje, protože při deštích dochází v mělkých zářezech k zakalení. Jako vodní zdroj bude proto odstaven. Vodojem Bechlejovice a jím zásobená oblast bude do budoucna zásobena z Březin kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Hřensko. V návaznosti na to se musí zkapacitnit rozváděcí vodovodní řad.

Vodní zdroj Bechlejovice bude v rámci investiční akce SVS vyřazen z provozu. Dojde k rekonstrukci a zkapacitnění stávajících rozváděcích řadů potrubím z vysokohustotního polyetylénu PE-HD průměru 90 mm v úhrnné délce 669 metrů. Dojde k přepojení 17 stávajících vodovodních přípojek na trase. Dojde rovněž k osazení 4 podzemních hydrantů, 4 vzdušníků a budou provedeny úpravy na vodojemu Bechlejovice. Rekonstrukce řadů je prováděna zčásti v otevřeném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou technologií v sesuvném území.

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace