Zpravodaj o vodě: V nádrži Karolinka objevili centrickou rozsivku

Aktualizováno 15. dubna 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

V nádrži Karolinka na Moravě objevili vědci centrickou rozsivku. Jde o první nález této rozsivky v České republice. O objevu informuje článek Radana Geriše a Dušana Košoura z útvarů VH laboratoří a VH plánování Povodí Moravy ve Zpravodaji o vodě 1/2012, který portál Naše voda zčásti uvádí.

Karolinka je nejkvalitnější vodárenská nádrž ve správě Povodí Moravy. Navzdory její oligotrofi i však existují důvody ke zvýšené pozornosti. Je to výskyt řas a sinic, které preferují eutrofi i a eroze v povodí spojená s transportem anorganických částic do nádrže. Minimálně poslední tři roky je důležitou součástí biomasy fytoplanktonu centrická rozsivka Cyclotella cf. delicatula. Jedná se pravděpodobně o první nález v České republice, píše Zpravodaj o vodě.

Centrické rozsivky jsou jednou z nejdůležitějších složek fytoplanktonu nádrže. Mimo všeobecně rozšířený velký druh Cyclotella balatonica se od května do října v posledních letech vyskytují drobné rozsivky, které byly v roce 2011 vypáleny a určeny jako výše uvedený druh Cyclotella cf. delicatula. Autoři článku upozorňují, že tato drobná centrická rozsivka tvoří významnou součást biomasy v posledních minimálně třech letech (dříve nebyly centrické rozsivky v Karolince pravidelně vypalovány a byly určovány většinou jako Cyclotella comensis).

Byla objevena Hustedtem, který tento druh původně popsal v malém oligotrofním jezeře Seebachlacke u Kienberg–Gamingu v Dolním Rakousku. V posledních letech jsou její nálezy udávány rovněž ze Slovenska z rybníku u Dunajské Stredy a ze štěrkových jam u Dunaje.

Mgr. Rodan Geriš, Mgr. Dušan Košour, útvary VH laboratoří a VH plánování

(redakčně portálem mírně upraveno a zkráceno)

Zdroj a celá článek: Zpravodaj o vodě 1/2012

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla