Nádrže pomohly moravským řekám téměř 10 miliony kubíků vody

22. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Nové mlýny - Novomlýnské - kostel

Vranov, Nové Mlýny, Vír, Mostiště a Letovice, to jsou nádrže, které za poslední týden nejvíce pomohly nadlepšit hladiny řek v povodí Moravy. Poukázal na to dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař.

Většina moravských toků totiž podle mluvčího hlásí podnormální vodnost, některé dokonce klesly pod hranici sucha. Nádrže právě v tuto chvíli prokazují svůj účel. „V posledních týdnech se hovoří velmi často o suchu, které představuje pro českou krajinu a obyvatele velký problém. Velmi důležitou úlohu teď hrají vodní nádrže, které vodu ve vyschlých řekách doplňují. Aktuálně monitorujeme stavy na našich tocích a děláme vše pro to, abychom zajistili dostatečné průtoky. Za poslední týden jsme do řek z nádrží vypustili téměř o 10 mil. m3 vody více, než do nádrží přiteklo. Bez vody z nádrží by mohlo dojít nejen k ohrožení odběrů vody, ale také života v řece a ke snížení kvality vody,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy,  Václav Gargulák.

Pět a dvacet vodních nádrží ve správě Povodí Moravy za uplynulý týden nadlepšilo stav na tocích o 9 952 tisíců m3 vody, což znamená pro představu přibližně 3/4 celkového objemu zásobního prostoru brněnské přehrady. Nejvíce dotovanými řekami je Dyje, Jihlava, Svratka, Oslava a Křetínka. Hladiny v nádržích tak v posledních dnech mírně klesají. Konkrétně vodní nádrž Vranov nadlepšila Dyji o více než 3 mil m3 vody, Nové Mlýny pak do Dyje upustily o 2,5 mil. m3 vody více, než do nich přiteklo. Do řeky Jihlavy z Dalešic přiteklo o 3,8. mil m3 více. Z vodní nádrže Vír vodohospodáři pomohli Svratce 470 tis. a z nádrže Letovice řekám Křetínka a Svitava 141 tis. m3 vody.

Nízké přítoky sice způsobují pokles hladin ve vodních nádržích, nicméně aktuální zásoby vody v nádržích jsou dostatečné pro pokrytí potřeb v letošním roce. Aktuální naplněnost přehrad se pohybuje v rozmezí 70 – 99 %. Vodní nádrže jsou tedy připraveny na dlouhodobější pokrývání uvedených potřeb.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Nové Mlýny)

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině