Nádrže na Třebíčsku slouží lidem stejně jako zvířatům

17. června 2015 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

retence nádrž rybník - IMG_7534

Zadržet velkou vodu a při lesním požáru sloužit k hašení, takový účel mají dvě retenční nádrže u Kladerub nad Oslavou na Třebíčsku. Připomíná to Havlíčkobrodský deník.

Do výstavby takzvané Štenkravy a Kolomaznice loni přitom podnik Lesy ČR coby správce malých vodních toků v České republice investoval 1,6 milionu korun. Obě nádrže v krajině zadržují vodu. Zlepšuje se tak mikroklima okolních lesních pozemků a porostů, rozvíjí se i vodní flóra a fauna. Voda ale slouží i zvěři. „V případě lesního požáru je také možné zadrženou vodu okamžitě použít k hašení,“ říká Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků oblasti povodí Dyje z podniku Lesy ČR.

Retenční nádrž Štenkrava, pojmenovaná po říčce, na níž byla mezi Mohelnem a Kramolínem postavená, ohraničuje 37metrová zemní sypaná hráz vysoká 3,2 metru. Na ni navazuje lesní cesta. Hloubka vody v Štenkravě dosahuje dvou metrů. Maximální objem zadržené vody činí 2 500 metrů krychlových.

Název druhé retenční nádrže, Kolomaznice, je odvozen od původního využití území. Stávala tam menší bouda a pec, ve které doutnalo pryskyřičné dřevo. Pryskyřice vytékala pod hranicí dřeva a chytala se do kbelíků. Ještě za tepla se smísila s tukem, parafinem nebo vazelínou. Tak vznikala kolomaz používaná na mazání dřevěných os vozů. Zemní hráz je dlouhá 40 metrů, široká tři metry a vysoká 3,7 metru. Maximální hloubka vody dosahuje 2,45 metru. Nádrž byla postavena v údolí Oslavy a Chvojnice, tedy v přírodní rezervaci evropsky významné lokality. Najdeme ji v bezprostřední blízkosti značené červené turistické stezky Náměšť nad Oslavou – Ketkovice. Stezka se vine souběžně s levým břehem řeky Oslavy a spojuje zříceniny Sedleckého hradu, Lamberku a hradu Kraví Hora. Nedaleko nádrže vede i cyklotrasa „Mlynářská“, spojující Náměšť nad Oslavou s Mohelnem.

Zdroj: Havlíčkobrodský deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství