Nádrž Skalka u Chebu ohrožují sinice

Aktualizováno 16. srpna 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

ministr Chalupa na Skalce- foto Petr Kučera, MŽP

Ministr Tomáš Chalupa a zástupci Povodí Ohře jednali dnes o řešení, které by pomohlo vyčistit nádrž Skalka od sinic. Ty přehradu znečišťují už od jejího vzniku v 60. letech. Na vině je eutrofizace nádrže (proces obohacování vody hlavně o dusík a fosfor). Zznečištění je z bavorské i české části povodí.

O jednání informovalo ministerstvo životného prostředí.

„Prakticky každoroční přemnožení sinic je velkým problémem. Důležité je najít takové řešení, které bude šetrné a ekologicky únosné a zároveň umožní lidem z Karlovarského kraje přehradu využívat,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Tím nejvhodnějším řešením by mohlo být vybudování kanalizací zakončených čistírnou odpadních vod v obcích povodí Ohře. Také je třeba zajistit vhodné složení rybí obsádky. K čištění nádrže může přispět i ochrana půdy před vodní a větrnou erozí, např. pěstování víceletých pícnin jako je jetel nebo vojtěška na erozně nejohroženějších pozemcích. Další možná varianta – vytěžení a sanace sedimentů ze dna nádrže – není vzhledem k velmi vysokým odhadovaným nákladům vhodná.

Řešení stávající situace navíc komplikuje velké množství sedimentů kontaminovaných mědí. Usazeniny na dně nádrže vznikly kvůli nešetrnému čištění přehrady v sedmdesátých letech, při kterém se používala měď bez ohledu na životní prostředí.

Zdroj: MŽP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla