Nádrž Moravská Třebová se začala napouštět

23. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

061220133128

Státní podnik Povodí Moravy zahájil v polovině června napouštění vodní nádrže Moravská Třebová. Nádrž bylo potřeba vypustit už v květnu 2012 kvůli havarijnímu stavu bezpečnostního přelivu, uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Spolu s rekonstrukcí přelivu využilo Povodí Moravy, s.p. vypuštěného vodního díla k úpravě násypu hráze, odstranění 44 tisíc tun nánosů ze dna nádrže a provedlo také potřebnou údržbu technologii spodních výpustí.

Napouštění vodní nádrže bude pokračovat téměř celé léto. „Nádrž plníme pozvolna, v závislosti na klimatických podmínkách. Předpokládáme, že nádrž bude napuštěná v srpnu“, přiblížil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský. Součástí prací bylo také těžení sedimentů ze dna nádrže. „Celkem jsme vytěžili 44 tisíc tun sedimentu, který je zatím uložený na březích vodního díla. Plánujeme ale jeho další využití a to například na opravy korun hrází,“ doplnil Hodovský.

Rekonstrukce spočívala ve vybourání stávajícího a následném vybudování zcela nového železobetonového bezpečnostního přelivu. Akce byla členěna do tří stavebních objektů, které se částečně vzájemně podmiňovaly. Převahu tvořily betonářské a zemní práce, díky kterým koruna hráze umožňuje pojezd vozidel do 7 tun.

Při jarním tání v únoru 2012 došlo ke zhoršení technického stavu bezpečnostního přelivu na vodním díle Moravská Třebová, které se projevilo nadměrným množstvím průsaků. Následně v květnu 2012 došlo k jejímu vypuštění a zahájení prací.

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla