Nadějné studenty mohou firmy najít i v soutěži Stavby s vůní dřeva

1. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

logo Stavby s vůní dřeva

Jedna z možností, jak mohou stavební firmy získat studenty architektury nebo stavebnictví, je sledování soutěží, které dávají nadějným studentům prostor k prezentaci. Tak je i koncipovaná studentská soutěž „Stavby s vůní dřeva“ zaměřená na dřevěné stavění.

Informovala o tom dnes vedoucí projektu „Dřevo je cesta“ Terezie Poláková. Vyhlašovatel soutěže – Nadace dřevo pro život – umožňuje podle ní studentům ukázat své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat dovednosti získané studiem. Díky dobrému jménu soutěže a lákavým cenám se počet účastníků zvyšuje. Do ročníku 2015 přihlásilo 12 studentů 12 soutěžních návrhů, do ročníku 2016 se už přihlásilo 68 studentů s 55 soutěžními návrhy. Firmy, které soutěž sledovaly či se na ní přímo podílely, tak měly opravdu z čeho vybírat.

Nový ročník byl zahájen v lednu 2017 a byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími významnými partnery z oboru, kteří do soutěže věnovali ceny v celkové hodnotě 230 000 Kč. Studenti mají nyní celý semestr na to, aby připravili návrh dřevěných staveb nebo konstrukcí, který mohou nejpozději do 30. června přihlásit do soutěže. Vše o soutěži a jejích partnerech naleznete na www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva.

Fantazii studentů se meze nekladou, je ale třeba, aby se návrhy vztahovaly k tématu, které Nadace dřevo pro život vyhlašuje pro každý ročník soutěže. Letos bylo zvoleno téma „Dřevo je cesta”, což je ústřední myšlenka naší nové osvětové kampaně (www.DrevoJeCesta.cz) a obecně také všech nadačních projektů. Ukazujeme v nich propojení lesa, dřeva a ochrany životního prostředí. Veřejnosti vysvětlujeme, že se nemusí o naše lesy bát, jelikož se o ně naši lesníci starají trvale udržitelným způsobem a zalesněné plochy u nás dlouhodobě přibývá. Dřevo z takto obhospodařovaných lesů je tedy naší obnovitelnou surovinou, jejímž využíváním chráníme životní prostředí. Proto je dřevo naše cesta k rovnováze na Zemi. Bude jistě zajímavé vidět, jak toto téma zpracují sami studenti ve svých návrzích.

Soutěžní návrhy bude během letních prázdnin hodnotit odborná porota a nově také široká veřejnost. Vítězové budou vyhlášeni v září 2017 během slavnostního setkání všech účastníků a partnerů soutěže.

Naše voda, logo: Nadace dřevo pro život

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině