I nadále pozor na březích vodních toků!

Aktualizováno 6. června 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Ohře varuje lidi, aby i nadále byli obezřetní u vodních toků. „Upozorňujeme na nebezpečí při pohybu osob v blízkosti vodních toků, řekl mluvčí povodí Jan Svejkovský.

Nejen přímo v průběhu povodní je nutné udržovat velkou obezřetnost v okolí vodních toků a vodních ploch. I při sestupu povodně jsou průtoky ve vodních tocích velké, rychlosti proudění také a riziko utonutí číhá na každém kroku.

„Je důležité dávat pozor na stav břehů, které mohou být po povodni málo únosné, dávat pozor na děti a domácí mazlíčky při jejich venčení. Každý pád osoby nebo zvířete do vodního toku může ohrožovat zdraví i život dotyčného, ale i osoby provádějící jejich záchranu,“ sdělil Svejkovský.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině