Nadační fond Veolia pomůže zaměstnancům SčVK s úklidem

13. června 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

POvodeň 2013 - Ústí - 2013-06-05-061

Nadační fond Veolia v těchto dnech posílá finanční pomoc zaměstnancům Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK), kteří byli zasaženi povodněmi. Uvedla to dnes mluvčí SčVK Iveta Kardianová.

Částka ve výši 10 000 Kč pro zaměstnance je podle mluvčí určena k úklidu po povodních. „V minulých dnech jsme zveřejnili pomoc pro zákazníky, jejichž domácnosti zasáhly povodně. I mezi našimi zaměstnanci jsou lidé, kterým voda poničila bydlení a zanechala po sobě velký nepořádek. Příspěvkem Nadačního fondu Veolia chceme těmto našim zaměstnancům pomoci,“ informovala Kardianová.

SčVK po dohodě s majitelem vodohospodářské infrastruktury Severočeskou vodárenskou společností a.s. (SVS) v uplynulých dnech oznámily, že podpoří zákazníky, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek a příspěvkové organizace měst a obcí. Na základě seznamu nemovitostí zasažených povodní, předaného příslušným obecním úřadem, se podpora poskytne odběrateli (vlastníkovi připojené nemovitosti). Výše podpory bude maximálně 15 m³ na vodné nebo vodné + stočné podle odběratelské smlouvy na jedno odběrné místo. Pokud bude fakturované množství za období, ve kterém se odstraňovaly následky povodní nižší než 15 m³, uplatní se podpora do výše fakturovaného množství. Tato podpora bude poskytnuta formou korekce fakturovaného množství vlastníkům připojených nemovitostí.

Díky spolupráci s Nadačním fondem Veolia nyní SčVK podpoří i svých 13 zaměstnanců zasažených povodněmi.

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace