Nadační fond Veolia podpořil letos dobrovolnictví téměř 4 miliony korun

8. června 2015 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Voda a naše peněženka

Minigranty Veolia - Pitná_voda

Z letošních 291 došlých žádostí, které byly doručeny Nadačnímu fondu (NF) Veolia vybraly regionální komise v součinnosti s NF Veolia celkem 147, kterým následně schválila správní rada Fondu podporu v celkové výši 3 839 390 Kč. Informovala o tom ředitelka NF Veolia Vendula Valentová.

„Program MiNiGRANTY VEOLIA funguje od roku 2008 a co do rozpočtu je to nejvýznamnější program našeho nadačního fondu. Pod jeho hlavičkou jsme mezi regionální projekty rozdělili již více než 22,6 milionů korun,“ uvedla Valentová. Zaměstnanci skupiny Veolia v ČR mají podle ní každý rok možnost požádat Nadační fond Veolia o příspěvek do výše 50 000 korun na podporu veřejně prospěšného projektu, na jehož realizaci se během roku sami dobrovolnicky ve svém volném čase podílejí.

Oblastí, ve kterých se zaměstnanci skupiny Veolia ve volném čase angažují, je celá řada. Patří k nim volnočasové aktivity dětí a mládeže, komunitní život a prostředí, podpora znevýhodněných skupin (senioři, handicapovaní, sociálně znevýhodněné skupiny), ochrana životního prostředí či osvěta veřejnosti a vzdělávání na školách. Většina zaměstnanců (téměř 80 %) pracuje dobrovolnicky pro nějakou neziskovou nebo příspěvkovou organizaci, narůstá ale i podíl individuálního dobrovolnictví bez zapojení organizace.

Zaměstnanci, kteří realizují projekt sami, se zaměřují nejčastěji na mládežnický sport. K druhým nejpočetnějším se řadí projekty určené jednotlivcům s handicapem. Prostředky z grantu slouží k zajištění osobní asistence, terapií, kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pobytů, ale také umožní např. přípravu a účast na sportovních akcích.

„Těší nás, že zájem o program stále trvá. MiNiGRANTY jsou jednou z cest, jak se Veolia zapojuje do života v regionech, kde působí. Za těch 8 let se na řadě míst podařilo navázat dlouhodobou spolupráci či partnerství, poznali jsme lépe své zaměstnance i komunity, ve kterých žijí,“ uzavírá Valentová.

Více informací na www.minigranty.cz

Naše voda, ilustrační foto NF Veolia

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace