Nadační fond Veolia oslavil 10 let své existence

19. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

karafa_vv_016

Nadační fond Veolia uspořádal v úterý 18. června Slavnostní narozeninovou snídani u příležitosti 10. výroční zahájení své nadační činnosti. Informovala o tom ředitelka komunikace společnosti Veolia voda Marcela Dvořáková.

Slavnostní akce se konala za aktivní účasti dlouhodobých partnerů nadačního fondu, kteří v uplynulých 10 letech pomáhali úspěšně naplňovat poslání fondu. Mezi přítomnými byli zástupci Českého svazu ochránců přírody, Hestia – Národního dobrovolnického centra, o.s. Sladkovodní giganti – projektu Jakuba Vágnera Cesta pstruha, Nadace rozvoje občanské společnosti – projektu Pomozte dětem, Člověka v tísni a Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Nechyběli ani dobrovolníci reprezentující zaměstnance, kteří se ve volném čase podílejí na veřejně prospěšných projektech podporovaných hlavním nadačním programem MiNiGRANTY® VEOLIA.

Pomáhat lze nejrůznějšími způsoby, každý z nich je svým způsobem významný. Od svého založení před deseti lety uskutečňuje Nadační fond (NF) Veolia vlastní programy a projekty a zároveň spo­lupracuje na těch společných, které připravuje jak skupina Veolia Voda, tak Veolia Environ­nement. To není samozřejmě všechno: jako dárce, ale i partner, se NF Veolia podílel a podí­lí na projektech jiných organizací. Vše nelze samozřejmě vyčíslit, pokusili jsme se alespoň o malou rekapitulaci.

→ Přispěli jsme na uskutečnění 425 projektů s volnočasovým dobrovolnictvím našich zaměstnanců. → Vybudovali jsme 38 pétanquových hřišť na podporu pohybových aktivit seniorů a mezigeneračního komunitního setkávání. → Podpořili jsme více než 80 mladých lidí při odchodu z dětského domova do samostatného života. → Umožnili jsme navrácení statisíců kusů ohrožených druhů ryb do našich vod. → Podpořili jsme desetitisíce dobrovolníků při úklidu tisíců tun odpadu z přírody i veřejných ploch a likvidaci černých skládek. →Spolupracovali jsme na vytvoření unikátní databáze dobrovolnických příležitostí na portálu Dobrovolnik.cz. →Podíleli jsme se na významných celostátních a regionálních projektech v sociální i environmentální oblasti. → Umožnili jsme vybudování vodních zdrojů pro desetitisíce Etiopanů z výtěžku prodeje tří edic designových karaf Voda pro Afriku.

Podle ředitele společnosti Člověk v tísni Šimona Pánka podpořila Veolia Voda prodejem karaf pro vodní zdroje v Etiopii projekt Voda pro Afriku už potřetí. „Pitná voda patří v tomto regionu k největším problémům a Člověk v tísni má s řešením dlouhodobé zkušenosti. Oprava jednoho vrtu má vliv na tisíce lidí a mnohým z nich, hlavně dětem, může doslova zachránit život. Získávání peněz z prodeje pěkných karaf má navíc nápad a zapojuje veřejnost,“ podotýká Pánek.

Informace o všech realizovaných nadačních programech a podpořených projektech a organizacích, včetně Fotogalerie a Videogalerie na www.nfveolia.cz

Naše voda

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace