Nadace Partnerství pořádá konference o územním plánování

18. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

krajina cesta rybník - IMG_6176

Zlepšení stavu naší krajiny či protipovodňová opatření včetně revitalizace toků a řada dalších aktivit je mimo jiné předmětem územního plánování. Podle názoru portálu Naše voda je pro zejména pro představitele obcí žádoucí účastnit se akcí zaměřených na toto téma.

Jedním z jejich pořadatelů je, jak dnes informovala Anna Petříková, také brněnská Nadace Partnerství. Ta zve zájemce například na následující akce:

Kurz Participace veřejnosti v praxi územního plánování, regionálního a územního rozvoje

Otevřenost a participace veřejnosti na vytváření projektů a plánů je dnes stále populárnější. Komunikovat tak, aby uživatelé mohli ovlivnit projekt dle svých potřeb a zároveň měl projektant prostor pro uplatnění svých dovedností a nápadů není snadné. Často může být nezvládnutá participace (jak pro vztahy a důvěru, tak pro výsledek projektu) horší, než žádná. Plánovat a vést participaci je zodpovědný úkol a je třeba se to naučit.

V PRAZE:

Kdy: 1. část 25. a 26. května 2015, 2. část 9. a 10. června 2015

Kde: budova Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Uzávěrka přihlášek: 18. května 2015

V BRNĚ:

Kdy: 1. část 4. a 5. června 2015, 2. část 25. a 26. června 2015

Kde: centrum Otevřená zahrada v sídle Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

Uzávěrka přihlášek: 18. května 2015

Více info zde.

 

Konference Mapy jsou pro každého

GEOINFORMACE / ROZHODOVÁNÍ / BEZPEČNOST

Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně  rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i neziskový sektor? To jsou otázky, na které odpoví konference „Mapy jsou pro každého“.

Kdy: 2.–3. června 2015

Kde: hotel VZ Měřín u Netvořic

Uzávěrka přihlášek: 25. května 2015

Více info zde.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace