Nadace Partnerství nabízí granty na výsadbu stromů

3. března 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

alej

Finanční příspěvek až do výše 30 000 korun nabízí brněnská Nadace Partnerství na výsadbu stromů v tomto roce. Informovala o tom Adéla Mráčková z oddělení PR a komunikace zmiňované Nadace.

O finanční příspěvek lze žádat jako spolek, škola nebo obec. Důležité je, aby se do sázení zapojila místní veřejnost a sázely se druhy, které jsou na našem území původní. Nadace žádosti přijímá do 28. dubna. Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty. „Nejžádanějším typem projektu je výsadba ovocné aleje kolem polní cesty. V naší republice se kolem cest stále ještě více kácí, než sází. Lidem ale tyto stromy chybí a snaží se situaci napravit,“ říká Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

Výše nadačního příspěvku na podzimní výsadbu stromů se pohybuje od 10 000 do maximálně 30 000 korun a je možné ho využít ke koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Cílem grantu je zapojit do zlepšování životního prostředí širokou veřejnost, a tak by se výsadby měli zúčastnit obyvatelé různých věkových skupin. Když si totiž stromy sami vysadí, mají k nim lepší vztah, pečují o ně, váží si jich a je méně pravděpodobné jejich poškození.

Dalším důležitým kritériem udělení grantu je zvolit druhy dřevin vhodné pro danou lokalitu. „V našich podmínkách se daří domácím druhům – například lípám, dubům, jeřábům nebo javorům. Tradiční jsou také aleje ovocných stromů. Naopak nepodporujeme výsadbu nepůvodních druhů, jako jsou túje, akáty nebo stříbrné smrky,“ vysvětluje Zuzana Šeptunová. Spolky, školy, obce a další organizace, které chtějí grant obdržet, musí počítat také s následnou péčí o vysazené stromy, a to po dobu minimálně 5 let.

Nadace Partnerství se výsadbou stromů dlouhodobě zabývá. Od roku 2004 se díky finančním příspěvkům nadace a dobrovolné práci aktivních lidí podařilo v České republice vysadit více než 57 tisíc stromů a keřů. V roce 2015 se díky nadačním příspěvkům vysadilo 940 stromů a keřů na 19 místech republiky.

Kontakt na koordinátorku grantů na výsadbu stromů:

e-mail: zuzana.septunova@nap.cz, tel.: 515 903 127, mobil: 775 856 985

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka