Nadace Dřevo pro život zorganizovala pro děti akci “Do lesa s lesníkem”

26. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Foto.1

Ukázky lesnických činností a obecná osvěta o lesu byly náplní akce “Do lesa s lesníkem, kterou spolu se společností Stora Enso Wood Products Planá zorganizovala Nadace “Dřevo pro život”. Informoval o tom ředitel Nadace Stanislav Polák.

Stalo se tak v prostorách obhospodařovaných státní podnikem Lesy České republiky (LČR), konkrétně v lokalitě Mlýnský rybník na Tachovsku. Smyslem těchto akcí je podle Poláka ukázat dětem i učitelům les očima lesníka.

Organizátoři při nich představují les zejména jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůrazňují  jeho hospodářské i sociální souvislosti.  Akce na Mýtském rybníku se zúčastnilo 77 dětí základních škol se svými učiteli. Program byl přitom navržen tak, aby se děti nejen seznámily s ukázkami lesnických činností přímo v lese, ale aby si většinu prací samy vyzkoušely za podpory odborníků – lesních pedagogů a odborníků na zpracování dřeva. V rámci akce si děti samy smontovaly dřevěné lavičky, které si mohly následně odvézt do svých škol a naložit s nimi dle vlastního uvážení.

Více o aktivitách Nadace na www.drevoprozivot.cz

Naše voda, ilustrační foto: Nadace dřevo pro život

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství