Na zpracování plánů odpadového hospodářství dá MŽP 14 milionů

9. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

skládka les - IMG_3041

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu odpadového hospodářství (POH ČR), schváleného vládou v prosinci loňského roku.

Informovala o tom Jana Taušová z tiskového odboru ministerstva s tím, že ministr Richard Brabec na podporu vypracování krajských plánů odpadové strategie vyčlenil pro kraje 14 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Kraje mohou písemné žádosti o dotaci poslat poštou, datovou službou nebo podat přímo na podatelně SFŽP ČR do 9. března 2015.

Od 1. ledna 2015 začala platit nová strategie pro nakládání s odpady v ČR – Plán odpadového hospodářství 2015–2024. Vláda ho schválila loni v prosinci. Všechny kraje musí nyní zpracovat své krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku platnosti nového POH ČR. „Už na konci loňského roku, kdy nový Plán odpadového hospodářství schválila vláda, jsem slíbil krajům finanční podporu na vypracování krajských plánů odpadového hospodářství, jako tomu bylo před 10 lety. Abychom kraje motivovali, vyhradili jsme pro ně z peněz SFŽP ČR celkem 14 milionů korun, přičemž pro každý kraj to bude až 1 milion korun. Je totiž v zájmu nás všech, aby krajské plány odpadového hospodářství začaly platit dříve, než ukládá zákon o odpadech, nejlépe do 12 měsíců od začátku účinnosti POH ČR. Jen tak se České republice podaří nabrat správný kurz směrem ke splnění evropských cílů pro nakládání s odpady. To je cesta ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky, ke zvýšení recyklace a materiálového využití a v neposlední řadě i k předcházení vzniku odpadů,“ vysvětluje ministr Brabec.

Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 a krajské plány patří mimo jiné mezi klíčové dokumenty pro Evropskou komisi ve vazbě na možnost financování projektů odpadového hospodářství v novém Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Příspěvek je určený na pokrytí nákladů spojených se zpracováním jednotlivých krajských POH, tak aby byly schváleny a jejich závazné části vydány obecně závaznou vyhláškou do 12 měsíců od účinnosti nařízení vlády o POH ČR, nejpozději však do 29. února 2016. Vypracování jednotlivých Plánů odpadového hospodářství můžou kraje zadat odborným firmám prostřednictvím výběrového řízení.

Písemné žádosti o podporu mohou kraje posílat poštou, datovou službou nebo podat přímo na podatelně SFŽP ČR do 9. března 2015 do 12 hodin.

Naše voda, ilustrační foto naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka