Na Zlínsku připravuje Povodí Moravy deset velkých investic

6. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

VD Koryčany PMO

Celkem deset investičních akcí plánuje do konce roku 2019 státní podnik Povodí Moravy ve Zlínském kraji. Informovala o tom mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Investice jsou součástí koncepce, kterou představil management podniku v čele s jeho generálním ředitelem Janem Hodovským vedení Zlínského kraje. Jednání se Zlínským krajem bylo prvním z řady, které Povodí chystá. Následovat bude Olomoucký a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. „Jsem rád, že jsme se mohli potkat s vedením kraje a představit mu činnost našeho podniku, jeho vedení a především priority rozvoje do roku 2019. Koncepce rozvoje podniku, kterou nyní samosprávám prezentujeme, zahrnuje všechny naše činnosti od provozních, správy vodních děl, protikorupčního programu, veřejných zakázek až po práci se zaměstnanci nebo IT vybavení. Nejvíce však veřejnost zcela jistě zajímají investiční aktivity, a proto je jim v koncepci vyhrazena velká část. Ve Zlínském kraji plánujeme do roku 2019 deset velkých akcí předběžně za 638 milionů korun,“ informoval Hodovský.

Mezi největší akce bude patřit rekonstrukce vodního díla v Koryčanech za 135 milionů korun, poldr v Mysločovicích, ochranné hráze v Tlumačově za 120 milionů korun nebo protipovodňové opatření na levém břehu vodního toku Brumovka v Brumově – Bylnici, Starém Městě, Uherském Brodě, Kunovicích, ve Zdounkách nebo protipovodňová opatření na Rožnovské Bečvě.

Povodí Moravy bude prezentovat koncepci svého rozvoje i v dalších třech krajích – Jihomoravském, Olomouckém a Kraji Vysočina. Cílem je navázat na dosavadní dobrou spolupráci s hejtmany. „Velká rozloha Povodí Moravy zasahující do sedmi krajů znamená také velkou rozmanitost různých problémů s vodou spojených. Setkávání se zástupci místních a územních samospráv je cesta k otevřené komunikaci, vzájemnému pochopení a pomoci v řešení problémů. Bereme obce i kraje za hlavní partnery ve zvládání rizik povodní, sucha i čistoty vod,“ dodal Hodovský.

Naše voda, foto Povodí Moravy – VD Koryčany

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka