Na Vysočině vznikla nová přírodní rezervace Meandry Svratky

Aktualizováno 31. července 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

rezzzz

Na území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy přibyla nedávno nová přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov. Oznámila to nyní Agentura ochrany přírody a krajiny.

Lokalita známá také pod názvem Rychtářky představuje jedinečný krajinný celek s přirozeně meandrujícím vodním tokem, slepými rameny a tůněmi obklopenými původními pravidelně zaplavovanými loukami na výjimečné rozloze. Vyskytuje se zde řada druhů živočichů a rostlin, které jinde z krajiny mizí. Z chráněných druhů rostlin tu roste například orchidej prstnatec májový, všivec lesní nebo rdest alpský. V území se daří  obojživelníkům, plazům a ptákům.

Rezervace je významným hnízdištěm vzácného hýla rudého. Široce rozevřené údolí s klikatícím se tokem řeky Svratky mezi zalesněnými hřebeny je výjimečné nejen pro Žďárské vrchy, ale i pro celou Českomoravskou vrchovinu.

Vyhlášení přírodní rezervace bylo v minulosti opakovaně diskutováno od samotného založení CHKO v 70. letech minulého století. Tato myšlenka byla několikrát podpořena i vědeckými autoritami. Přesto vlastní přípravné práce na vyhlášení začaly teprve před čtyřmi lety. Velká rozloha, složitost území a vysoký počet vlastníků pozemků přinesly s sebou mnohá úskalí. Nejednoduchý proces byl úspěšně završen vyhlášením přírodní rezervace, nyní v pořadí desáté na území CHKO.

Vybrané cenné biotopy a ohrožené druhy v tomto hodnotném území je potřeba  podporovat tzv. řízenou péčí. Jedná se především o pravidelné sečení vlhkých luk, které se v této lokalitě už částečně provádí a postupně se bude rozšiřovat.

Zdroj a foto: AOPK

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině