Na Vysočině podpoří dotacemi přírodní zahrady

15. března 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

zahrada v Praze - potůček image026

Kraj Vysočina vyhlásí letos v rámci Fondu Vysočiny opětně grantový program Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2013. Informoval o tom týdeník Zemědělec.

Cílem programu je přitom podpora vytváření přírodních zahrad a propagace přírodě blízké péče o zahrady a parky, které povedou k posílení biodiverzity uvnitř měst, městysů a obcí. Pro letošní rok je na podporu přírodních zahrad vyčleněna částka 1,5 milionu korun a žadatelé mohou získat na svůj projekt až 80 000 korun za podmínky minimálně 30% spoluúčasti na nákladech. O vyhlášení grantového programu bude krajské zastupitelstvo rozhodovat na svém zasedání 2. dubna 2013. Informovala o tom Martina Ferklová z odboru životního prostředí Krajský úřad Kraje Vysočina.

Na zpracování projektové dokumentace přírodní zahrady, realizaci přírodní zahrady, certifikaci zahrady a propagaci svého projektu mohou zájemci z řad měst, městysů, obcí, příspěvkových organizací obcí a kraje vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení, právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení, obecně prospěšných společností a občanských sdružení se zaměřením na environmentální osvětu žádat o finanční podporu v rozpětí 40–80 tisíc korun. Minimální finanční spoluúčast žadatele činí 30 %, doba realizace projektu bude 18 měsíců. Výzva s podrobným popisem grantového programu a formulář žádosti o podporu budou po vyhlášení zastupitelstvem kraje dne 2. dubna 2013 umístěny na internetové adrese www.fondvysociny.cz. Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu do 10. 5. 2013 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Zdroj: Zemědělec

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka