Na Vysočině obnovili tůně na pomoc střevli potoční

Aktualizováno 1. dubna 2016 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

strevle

Na Vysočině obnovili průtoční tůně pro posílení místních populací střevle potoční, které střevlím poskytnou útočiště v době sucha. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny.

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) je drobná rybka, která kdysi v hojných počtech obývala většinu toků na Vysočině. V posledních desetiletích však na řadě míst vymizela a mnohde přežívá jen v malých, izolovaných populacích.

V rámci regionálního akčního plánu pro střevli potoční jsme proto na třech místech navrhli vytvoření či obnovu tůní při vodních tocích. Práce nyní probíhají a na dvou místech byly v průběhu měsíce ledna tůně dokončeny.

První lokalitou je Huťský potok na Pelhřimovsku. Střevle zde žije v nepříliš početné populaci. V těsném sousedství potoka jsme pro ni obnovili drobné vodní plošky – tůně, částečně napojené na koryto potoka. Soustavy tůní pomohou střevlím najít útočiště před predátory i v době sucha. Věříme, že tůně mohou pomoci i dalšímu vzácnému druhu, který v tomto malém lesním potůčku dosud přežívá: mihuli potoční (Lampetra planeri).

Podobné tůně vznikly i na jiném místě Vysočiny, na Ranském potoce u Ždírce nad Doubravou. Ranský potok v loňském suchém létě až na několik izolovaných tůněk zcela vyschl, takže nechybělo mnoho a střevle zde vyhynula docela. Nové tůně napříště nabídnou střevlím další útočiště pro přežití doby extrémního sucha.

Zdroj a foto: AOPK

 

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství